De cursus: a two-day course in Systems Thinking and its application to Healthcare

Aim of the course: To understand systems thinking and to learn how this understanding can be applied to address issues and find solutions in healthcare.

Course outline:

Learning aims –

  • Consider how we see the world, individually and collectively, and the effect this has on our action in the world;
  • Recognise the nature and characteristics of systems;
  • Become familiar with the idea of systems thinking and its relationship to sustainability;
  • Learn about tools, in particular, action experiment, that can be applied to the improvement and sustainability of healthcare systems;
  • Devise and begin to apply action experiments to issues of sustainability in complementary healthcare and healing systems.

Duration:

The workshop will take place over two days, at Hawkwood College, near Stroud, in Gloucestershire, UK.

Outline Agenda:

Day 1 – will cover worldviews and the introduction to systems thinking and its relationship to sustainability.

Day 2 – will develop action experiments and the application of systems thinking to issues arising in complementary healthcare, as identified by the participants.

Outcome:

Participants should leave the course equipped to apply systems tools, in a systems thinking manner, to issues relating to the sustainability of complementary healthcare and systems of healing.

The Workshop leader:

Martin Sandbrook, MA, MBA, MSc, Director of Learning at the Schumacher Institute for Sustainable Systems. Click here for a taster of the course.

Biography: martin sandbrookhas explored many areas in his professional work: he has been an accountant, a senior manager in the both public and private sectors, a process consultant and a lecturer, in Business and Management at Bath Spa University.

In 2007, he took time out from his working life to study the Responsibility and Business Practice MSc at University of Bath, an experience that changed his life and professional direction. He now combines his passion and commitment to the ideas of sustainability and systems thinking with his experience in management, supporting individuals and organisations to make the shift to a more systemic approach to action and change. Martin is a Fellow of the Higher Education Academy.

Duurzaamheid in de gezondheidszorg

Op dit ogenblik is er een beweging gaande op Europees vlak, vaak op initiatief van de organisaties in het veld, om de kwaliteit ook in de complementaire gezondheidszorg te bevorderen, en de burger over zijn keuzes op dat gebied objectief te informeren. Onder andere door de ervaring met de nascholing door Mani Norland en de recente (in 2013) contacten die wij hadden op internationaal vlak – met onze Europese koepelorganisatie ECCH, het Homeopathy Research Institute en de CEN – stellen wij vast dat bepaalde buitenlandse organisaties professioneler met deze materie omgaan. Vooral het aspect van duurzaamheid, dat een sterk argument is in het voordeel van de natuurlijke gezondheidszorg, kan inhoudelijk bij het CKH nog beter uitgewerkt worden,  als onderdeel van de informatie in lezingen en lezingenreeksen, in de uitbouw van het netwerk in het gezondheidswerkveld en last but not least als opstap naar de autoriteiten. Tevens willen wij duurzaamheid en systeemdenken binnen het beleid van de eigen organisatie beter incorporeren als onderdeel van ons voortdurend streven naar meer kwaliteit.

Het docententeam wil de reeds bestaande kennis over systeemdenken en duurzaamheid verdiepen en toepassen op vlak van gezondheid en gezondheidszorg met de nadruk op het uitwerken van concrete  informatie en acties. Daarvoor willen wij een beroep doen op experts uit de UK. Deze expertise vinden wij o.a. bij het Schumacher Institute in Bristol dat regelmatig dit soort cursussen  op maat van de organisatie inricht. Een tweedaagse workshop aan dit instituut moet ons de nodige tools aanreiken om professioneel met deze concepten aan de slag te gaan. In deze regio willen wij tevens een collegiale visitatie brengen aan de School of Homeopathy in Stroud en het Bristol Homeopathic Hospital van Bristol University die de principes van duurzaamheid in de complementaire zorg en met name de homeopathie dagelijks in de praktijk brengen.  Deze voorbeelden moeten ons inspireren bij het uitwerken van een concreet actieplan.