OVER IMPRINT

Imprint wil ruimte bieden aan verschillende benaderingen rond zwangerschap en geboorte binnen de gezondheidszorg, met het oog op wederzijdse informatie en inspiratie. 

Wie zijn we?

Een groep gezondheidswerkers (homeopaten, vroedvrouwen en artsen) die openheid wil scheppen naar de meest waardevolle essentie van verschillende gezondheidsbenaderingen om tot begripsvolle samenwerking te komen.

Visie

Onze focus ligt op wat we binnen de gezondheidszorg gemeen hebben op vlak van zienswijze en concrete behandelingsmethodiek  met betrekking tot zwangerschap en geboorte.  Imprint wil hier uitgaan van een soort ‘balcony-view’ waarin tegenstellingen een plaats kunnen krijgen. We zoeken naar een gemeenschappelijkheid met respect voor de eigenheid van elke visie.

Ons logo (foetus en kind in volle ontwikkeling) staat voor potentialiteit, voor al wat het reeds in zich draagt als een ondeelbaar geheel.

We hebben hierbij veel aandacht voor de impressies die elk kind (voor én na de geboorte) opdoet en integreert en die de levenswandel van elk mens vormgeeft.

Zoals we een blokkade in de gezondheid kunnen opheffen door het toedienen van de juiste prikkel,  zo willen we met IMPRINT een prikkel geven om tot samenwerking/beweging te komen.  Ook in die samenwerking is potentieel alles aanwezig (als een ondeelbaar geheel),  om tot verdere ontwikkeling van elke benadering in de gezondheidszorg te komen.

Missie

Onze missie is gaandeweg een model te ontwikkelen waarbinnen diverse benaderingen  binnen de gezondheidszorg in het algemeen en in de verloskunde in het bijzonder elkaar kunnen inspireren en eventueel een aanzet tot integratie kunnen krijgen.

Dit doen we concreet door diverse benaderingen samen te verkennen, tijdens studiedagen (binnen de opleiding) die we organiseren, in de informatie die we verspreiden, en door netwerken verder uit te bouwen.

Verder is het onze betrachting om ouders die op zoek zijn naar extra mogelijkheden om hun gezondheid te ondersteunen zonder het ongeboren kind te schaden, te informeren en in contact te brengen met de diverse benaderingen en hun zorgverstrekkers

Doelstellingen

We willen komen tot een draagvlak of platform waar we – eventueel tegengestelde -standpunten kunnen innemen met begrip en openheid naar de verschillende benaderingen toe zodat een echte dialoog tot stand komt.

Imprint heeft ook een raamwerk uitgetekend voor een modulair interactief programma op maat:

Een holistische reis doorheen het perinatale landschap
Inzichten, methodieken en praktische toepassingen vanuit het werkveld

Modules: Holistisch concept, Preconceptuele fase, Innesteling, Eerste trimester van de zwangerschap, Tweede trimester van de zwangerschap, Derde trimester van de zwangerschap, Bevalling, Boreling en borstvoeding. De invulling van dit programma wordt afgestemd op de doelgroep. Alle info bij Christel Lombaerts (christellombaerts at gmail.com).

Imprint engageerde zich in de ontwikkeling van de nieuwe Europese norm voor persoonsgerichte zorg, onderdeel van het project (NBN/E450) dat de kwaliteit in de gezondheidszorg wil bevorderen door de patiënt te betrekken en te empoweren. Het project zal leiden tot een richtlijn bij onderzoek en het ontwikkelen van initiatieven in de gezondheidszorg. Graag meer weten? Neem contact met ons op om een lezing voor uw organisatie aan te vragen.