Terugkomdag – opvolging action experiments

Op 18 juni hebben we besproken hoe onze action experiments verlopen zijn. Over het algemeen kunnen we stellen dat er een nieuw élan is om de zaken aan te pakken. Eind augustus, als we samenkomen voor de organisatie van de open deur dag en het feestjaar (25 jaar CKH), integreren we deze evolutie in onze planning voor de toekomst.

Een eerste terugblik

De eerste dag van onze vierdaagse zoektocht naar de diepe betekenis van ‘sustainability’, als begrip op zichzelf, en als uitdaging voor het CKH, begon met een presentatie door Ian Roderick, CEO van het Schumacher Institute in Bristol (groene hoofdstad van Europa), die ons uitlegde hoe Global Health verbonden is met allerhande thema’s – economie, klimaat, milieu, cultuur, maatschappelijk aanzien enz. Gezondheidszorg kan dus niet los gezien worden van allerlei andere maatschappelijke factoren, want alles speelt op elkaar in. Om dit goed te begrijpen kregen we een inleiding in systeemdenken. We leerden een aantal kenmerken van een systeem kennen: het systeem is meer dan de som van de afzonderlijke delen, heeft emergente eigenschappen, een systeem is begrensd, een systeem kan zichzelf in stand en in evenwicht houden. Duurzaamheid houdt dus in dat we ons bewust zijn van de verbindingen tussen alle delen in een systeem en dat we zorgvuldig omgaan met onze relaties binnen een systeem. Na deze zeer interessante, goed geïllustreerde en duidelijke uiteenzetting, zetten we onze reis verder naar het ecologisch cursuscentrum Hawkwood in Stroud, waar we deelnamen aan de Open Dag. Het domein is volledig zelf-onderhoudend (self-sustaining) – ze kweken hun eigen groenten, houden dieren, onderhouden het bos rondom. In dit centrum zetten we ook onze cursus verder. We konden meemaken hoe zo’n Open Dag op een duurzame manier georganiseerd kan worden: afvalvermijdend en met eerbied voor de natuur erom heen. Om de ondanks alle voorzorgen onvermijdelijke schade aan het domein te herstellen, werd een bijdrage van 3 pond gevraagd. Alle andere activiteiten waren gratis. Er werden verschillende rondleidingen georganiseerd; we kozen voor de ‘herbal walk’ waar we onderricht werden in het gebruik van planten in de gezondheidszorg. We konden ook kennismaken met het aanbod in het cursuscentrum waaronder veel ecologische onderwerpen. De hele organisatie van de Open Dag was inspirerend en bewondering wekkend: binnen een uur na afloop was alles in zijn oorspronkelijke staat hersteld. ’s Avonds kregen we een eerste kennismaking met de leider van de workshop over systeemdenken in verband met onze organisatie, Martin Sandbrook, directeur van en verantwoordelijk voor de opleidingen aan het Schumacher Institute. De hoofdlijnen van de presentatie van de voormiddag werden herhaald en we introduceerden onze organisatie en gaven een korte impressie van onze achtergrond en onze verwachtingen. De tweede dag van onze Engeland-reis startte dan de hoofdmoot van ons programma: de cursus over systeemdenken en duurzaamheid die speciaal voor onze organisatie op maat gemaakt was. Eerst bespraken we onze kijk op de wereld, als persoon, en als homeopaat. Vervolgens kregen we meer inzicht in de werking van systemen, en na de middag keken we hoe we die principes konden toepassen op onze eigen organisatie en onze plaats in de gezondheidszorg, aan de hand van teksten van o.a. Allan Kaplan, Judy Marshall, Donella Meadows. We leerden het onderscheid tussen eenvoudige, gecompliceerde, complexe en chaotische systemen en welke benaderingen best past bij elk ervan. Hierbij werden we op zeer bekwame manier gecoached door onze workshopleider. Aan het eind van de dag leerden we hoe we kunnen ingrijpen in systemen wanneer er zich een probleem voordoet, door kleine experimenten uit te voeren, die telkens een kleine, bewuste stap zijn in een andere richting. ’s Avonds kregen we als ‘huiswerk’ een oefening op basis van het werk van Fritz (The Path of Least Resistance), waarbij we ons voorstelden hoe een -ideale situatie voor homeopathie als duurzame oplossing in de gezondheidszorg er voor ons zou uitzien. De volgende dag gingen we hier verder mee aan de slag. We besloten om een ‘collaborative inquiry’ op te zetten, waarbij we vertrokken van een gezamenlijk doel: ‘reconnection’ of ‘terug in verbinding gaan’. Ieder bedacht dan individueel een eigen kleine, bewuste stap in die richting. De bedoeling is om deze ‘action experiments’ op zeer korte termijn uit te voeren. Een evaluatie en nabespreking volgt op 18 juni. ‘s Avonds verkenden we het lokale publandschap. Daar ontmoetten we een gepensioneerde professor psychologie, die goed thuis was in de Europese subsidiërings- en uitwisselingsprogramma’s! Onze Europese horizon werd daarmee weer een stuk breder. Op de laatste dag volgde een schaduwbezoek aan de School of Homeopathy, de oudste en grootste homeopathieschool in de UK. Zij heroriënteerden zich na een algemene crisis in 2005. Ze leggen onder andere grote nadruk op duurzaamheid in al zijn facetten: zowel organisatorisch als inhoudelijk. Zo hebben ze een groot deel online cursussen ontwikkeld – duurzaam omwille van de lage impact op milieu. Cursusboeken worden maar gedrukt op het moment dat ze nodig zijn, er is dus geen voorraad die kan verouderen en dan weggegooid moet worden. Ze gebruiken het ecologisch centrum Hawkwood voor hun maandelijkse weekends wat de verbinding tussen docenten en studenten verstevigt. Ze hebben een schoolpraktijk ingericht en het lokale netwerk van homeopaten daarbij betrokken. Mani Norland, directeur van de School of Homeopathy, legde ons uit hoe ze stap voor stap tot een duurzame visie gekomen waren vanuit de waarden en normen die ze hanteerden. Dit schaduwbezoek nam een hele dag in beslag, zodat er geen tijd meer overbleef om de stageplaats in het Bristol Homeopathic Hospital te bezoeken. Het plan is om op de HRI Conference in juni, Liz Thompson te interviewen, die dit departement leidt. Wordt vervolgd. Wat we leerden: de principes en toepassingen van systeemdenken, dat aan de basis ligt van duurzaamheid; systeemdenken als een manier van in het leven staan, waarbij we steeds op onderzoek gaan; mogelijke onderwerpen die aanleunen bij homeopathie en passen in het kader van duurzaamheid; maatregelen om duurzaamheid in de organisatie van een cursuscentrum te brengen; hoe ingrijpen in systemen; hoe een action experiment op te zetten; tot een gezamenlijke aspiratie te komen als team; hoe zorg dragen voor duurzame verbindingen binnen en buiten een organisatie; het gebruik van Clean Language hiervoor; hoe duurzaamheid in te passen in een schoolmanagement-model

De cursus: a two-day course in Systems Thinking and its application to Healthcare

Aim of the course: To understand systems thinking and to learn how this understanding can be applied to address issues and find solutions in healthcare.

Course outline:

Learning aims –

  • Consider how we see the world, individually and collectively, and the effect this has on our action in the world;
  • Recognise the nature and characteristics of systems;
  • Become familiar with the idea of systems thinking and its relationship to sustainability;
  • Learn about tools, in particular, action experiment, that can be applied to the improvement and sustainability of healthcare systems;
  • Devise and begin to apply action experiments to issues of sustainability in complementary healthcare and healing systems.

Duration:

The workshop will take place over two days, at Hawkwood College, near Stroud, in Gloucestershire, UK.

Outline Agenda:

Day 1 – will cover worldviews and the introduction to systems thinking and its relationship to sustainability.

Day 2 – will develop action experiments and the application of systems thinking to issues arising in complementary healthcare, as identified by the participants.

Outcome:

Participants should leave the course equipped to apply systems tools, in a systems thinking manner, to issues relating to the sustainability of complementary healthcare and systems of healing.

The Workshop leader:

Martin Sandbrook, MA, MBA, MSc, Director of Learning at the Schumacher Institute for Sustainable Systems. Click here for a taster of the course.

Biography: martin sandbrookhas explored many areas in his professional work: he has been an accountant, a senior manager in the both public and private sectors, a process consultant and a lecturer, in Business and Management at Bath Spa University.

In 2007, he took time out from his working life to study the Responsibility and Business Practice MSc at University of Bath, an experience that changed his life and professional direction. He now combines his passion and commitment to the ideas of sustainability and systems thinking with his experience in management, supporting individuals and organisations to make the shift to a more systemic approach to action and change. Martin is a Fellow of the Higher Education Academy.

Wat willen we bereiken?

  • Kennis over systeemdenken en duurzaamheid
  • Inzicht in hoe deze toepassen in de sector van de gezondheidszorg in het algemeen, het complementaire zorgnetwerk en de eigen organisatie in het bijzonder,
  • Aanzet tot systematisch een houding aannemen die duurzaamheid uitdraagt en bevordert
  • Acties die duurzaamheid uitdragen en bevorderen plannen en uitvoeren.

Duurzaamheid in de gezondheidszorg

Op dit ogenblik is er een beweging gaande op Europees vlak, vaak op initiatief van de organisaties in het veld, om de kwaliteit ook in de complementaire gezondheidszorg te bevorderen, en de burger over zijn keuzes op dat gebied objectief te informeren. Onder andere door de ervaring met de nascholing door Mani Norland en de recente (in 2013) contacten die wij hadden op internationaal vlak – met onze Europese koepelorganisatie ECCH, het Homeopathy Research Institute en de CEN – stellen wij vast dat bepaalde buitenlandse organisaties professioneler met deze materie omgaan. Vooral het aspect van duurzaamheid, dat een sterk argument is in het voordeel van de natuurlijke gezondheidszorg, kan inhoudelijk bij het CKH nog beter uitgewerkt worden,  als onderdeel van de informatie in lezingen en lezingenreeksen, in de uitbouw van het netwerk in het gezondheidswerkveld en last but not least als opstap naar de autoriteiten. Tevens willen wij duurzaamheid en systeemdenken binnen het beleid van de eigen organisatie beter incorporeren als onderdeel van ons voortdurend streven naar meer kwaliteit.

Het docententeam wil de reeds bestaande kennis over systeemdenken en duurzaamheid verdiepen en toepassen op vlak van gezondheid en gezondheidszorg met de nadruk op het uitwerken van concrete  informatie en acties. Daarvoor willen wij een beroep doen op experts uit de UK. Deze expertise vinden wij o.a. bij het Schumacher Institute in Bristol dat regelmatig dit soort cursussen  op maat van de organisatie inricht. Een tweedaagse workshop aan dit instituut moet ons de nodige tools aanreiken om professioneel met deze concepten aan de slag te gaan. In deze regio willen wij tevens een collegiale visitatie brengen aan de School of Homeopathy in Stroud en het Bristol Homeopathic Hospital van Bristol University die de principes van duurzaamheid in de complementaire zorg en met name de homeopathie dagelijks in de praktijk brengen.  Deze voorbeelden moeten ons inspireren bij het uitwerken van een concreet actieplan.

CKH – Centrum voor Klassieke Homeopathie

Het Centrum voor Klassieke Homeopathie wil het homeopathische gedachtengoed verspreiden, zowel door opendeurdagen, informatiebrochures, lezingen en cursussen voor het brede publiek als door een kwalitatieve beroepsopleiding.  Sinds 1990 is het CKH actief op dit gebied, sinds 2010 onder de juridische vorm van een vzw.
De opleiding ‘klassieke homeopathie’ is dit jaar opnieuw erkend door het Paritair Comité van de voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten (PC330) in het kader van het betaald educatief verlof.

Onder andere door lezingen en lezingenreeksen (De homeopathische huisapotheek en De homeopathische reisapotheek) en workshops heeft het CKH eraan gewerkt, het publiek ervan bewust te maken dat er duurzame en natuurlijke manieren zijn om eenvoudig aan gezondheidszorg en preventie te doen. Dit gebeurde vaak in samenwerking met andere organisaties voor volwassenenonderwijs, bij voorbeeld ’t Dakhuus in Brasschaat (Homeopathie, als de natuur een handje helpt) of op vraag van de mutualiteiten. Ook aan de hand van folders, brochures en presentaties heeft het CKH in het verleden getracht deze boodschap te verspreiden. In 2010 deed het CKH op eigen initiatief en kosten een beroep op Mani Norland, directeur van de School of Homeopathy en gespecialiseerd in het professioneel uitdragen van deze homeopathische boodschap, voor een nascholing voor het team, zowel op inhoudelijk vlak – het overbrengen van missie, visie en waarden – als op gebied van vormgeving.

De recente wetgeving (KB Homeopathie van 12 mei) noopt ons tot herbronning en een systemische aanpak van onze activiteiten.