Een eerste terugblik

De eerste dag van onze vierdaagse zoektocht naar de diepe betekenis van ‘sustainability’, als begrip op zichzelf, en als uitdaging voor het CKH, begon met een presentatie door Ian Roderick, CEO van het Schumacher Institute in Bristol (groene hoofdstad van Europa), die ons uitlegde hoe Global Health verbonden is met allerhande thema’s – economie, klimaat, milieu, cultuur, maatschappelijk aanzien enz. Gezondheidszorg kan dus niet los gezien worden van allerlei andere maatschappelijke factoren, want alles speelt op elkaar in. Om dit goed te begrijpen kregen we een inleiding in systeemdenken. We leerden een aantal kenmerken van een systeem kennen: het systeem is meer dan de som van de afzonderlijke delen, heeft emergente eigenschappen, een systeem is begrensd, een systeem kan zichzelf in stand en in evenwicht houden. Duurzaamheid houdt dus in dat we ons bewust zijn van de verbindingen tussen alle delen in een systeem en dat we zorgvuldig omgaan met onze relaties binnen een systeem. Na deze zeer interessante, goed geïllustreerde en duidelijke uiteenzetting, zetten we onze reis verder naar het ecologisch cursuscentrum Hawkwood in Stroud, waar we deelnamen aan de Open Dag. Het domein is volledig zelf-onderhoudend (self-sustaining) – ze kweken hun eigen groenten, houden dieren, onderhouden het bos rondom. In dit centrum zetten we ook onze cursus verder. We konden meemaken hoe zo’n Open Dag op een duurzame manier georganiseerd kan worden: afvalvermijdend en met eerbied voor de natuur erom heen. Om de ondanks alle voorzorgen onvermijdelijke schade aan het domein te herstellen, werd een bijdrage van 3 pond gevraagd. Alle andere activiteiten waren gratis. Er werden verschillende rondleidingen georganiseerd; we kozen voor de ‘herbal walk’ waar we onderricht werden in het gebruik van planten in de gezondheidszorg. We konden ook kennismaken met het aanbod in het cursuscentrum waaronder veel ecologische onderwerpen. De hele organisatie van de Open Dag was inspirerend en bewondering wekkend: binnen een uur na afloop was alles in zijn oorspronkelijke staat hersteld. ’s Avonds kregen we een eerste kennismaking met de leider van de workshop over systeemdenken in verband met onze organisatie, Martin Sandbrook, directeur van en verantwoordelijk voor de opleidingen aan het Schumacher Institute. De hoofdlijnen van de presentatie van de voormiddag werden herhaald en we introduceerden onze organisatie en gaven een korte impressie van onze achtergrond en onze verwachtingen. De tweede dag van onze Engeland-reis startte dan de hoofdmoot van ons programma: de cursus over systeemdenken en duurzaamheid die speciaal voor onze organisatie op maat gemaakt was. Eerst bespraken we onze kijk op de wereld, als persoon, en als homeopaat. Vervolgens kregen we meer inzicht in de werking van systemen, en na de middag keken we hoe we die principes konden toepassen op onze eigen organisatie en onze plaats in de gezondheidszorg, aan de hand van teksten van o.a. Allan Kaplan, Judy Marshall, Donella Meadows. We leerden het onderscheid tussen eenvoudige, gecompliceerde, complexe en chaotische systemen en welke benaderingen best past bij elk ervan. Hierbij werden we op zeer bekwame manier gecoached door onze workshopleider. Aan het eind van de dag leerden we hoe we kunnen ingrijpen in systemen wanneer er zich een probleem voordoet, door kleine experimenten uit te voeren, die telkens een kleine, bewuste stap zijn in een andere richting. ’s Avonds kregen we als ‘huiswerk’ een oefening op basis van het werk van Fritz (The Path of Least Resistance), waarbij we ons voorstelden hoe een -ideale situatie voor homeopathie als duurzame oplossing in de gezondheidszorg er voor ons zou uitzien. De volgende dag gingen we hier verder mee aan de slag. We besloten om een ‘collaborative inquiry’ op te zetten, waarbij we vertrokken van een gezamenlijk doel: ‘reconnection’ of ‘terug in verbinding gaan’. Ieder bedacht dan individueel een eigen kleine, bewuste stap in die richting. De bedoeling is om deze ‘action experiments’ op zeer korte termijn uit te voeren. Een evaluatie en nabespreking volgt op 18 juni. ‘s Avonds verkenden we het lokale publandschap. Daar ontmoetten we een gepensioneerde professor psychologie, die goed thuis was in de Europese subsidiërings- en uitwisselingsprogramma’s! Onze Europese horizon werd daarmee weer een stuk breder. Op de laatste dag volgde een schaduwbezoek aan de School of Homeopathy, de oudste en grootste homeopathieschool in de UK. Zij heroriënteerden zich na een algemene crisis in 2005. Ze leggen onder andere grote nadruk op duurzaamheid in al zijn facetten: zowel organisatorisch als inhoudelijk. Zo hebben ze een groot deel online cursussen ontwikkeld – duurzaam omwille van de lage impact op milieu. Cursusboeken worden maar gedrukt op het moment dat ze nodig zijn, er is dus geen voorraad die kan verouderen en dan weggegooid moet worden. Ze gebruiken het ecologisch centrum Hawkwood voor hun maandelijkse weekends wat de verbinding tussen docenten en studenten verstevigt. Ze hebben een schoolpraktijk ingericht en het lokale netwerk van homeopaten daarbij betrokken. Mani Norland, directeur van de School of Homeopathy, legde ons uit hoe ze stap voor stap tot een duurzame visie gekomen waren vanuit de waarden en normen die ze hanteerden. Dit schaduwbezoek nam een hele dag in beslag, zodat er geen tijd meer overbleef om de stageplaats in het Bristol Homeopathic Hospital te bezoeken. Het plan is om op de HRI Conference in juni, Liz Thompson te interviewen, die dit departement leidt. Wordt vervolgd. Wat we leerden: de principes en toepassingen van systeemdenken, dat aan de basis ligt van duurzaamheid; systeemdenken als een manier van in het leven staan, waarbij we steeds op onderzoek gaan; mogelijke onderwerpen die aanleunen bij homeopathie en passen in het kader van duurzaamheid; maatregelen om duurzaamheid in de organisatie van een cursuscentrum te brengen; hoe ingrijpen in systemen; hoe een action experiment op te zetten; tot een gezamenlijke aspiratie te komen als team; hoe zorg dragen voor duurzame verbindingen binnen en buiten een organisatie; het gebruik van Clean Language hiervoor; hoe duurzaamheid in te passen in een schoolmanagement-model

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.