Wat willen we bereiken?

  • Kennis over systeemdenken en duurzaamheid
  • Inzicht in hoe deze toepassen in de sector van de gezondheidszorg in het algemeen, het complementaire zorgnetwerk en de eigen organisatie in het bijzonder,
  • Aanzet tot systematisch een houding aannemen die duurzaamheid uitdraagt en bevordert
  • Acties die duurzaamheid uitdragen en bevorderen plannen en uitvoeren.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.