Duurzaamheid in de gezondheidszorg

Op dit ogenblik is er een beweging gaande op Europees vlak, vaak op initiatief van de organisaties in het veld, om de kwaliteit ook in de complementaire gezondheidszorg te bevorderen, en de burger over zijn keuzes op dat gebied objectief te informeren. Onder andere door de ervaring met de nascholing door Mani Norland en de recente (in 2013) contacten die wij hadden op internationaal vlak – met onze Europese koepelorganisatie ECCH, het Homeopathy Research Institute en de CEN – stellen wij vast dat bepaalde buitenlandse organisaties professioneler met deze materie omgaan. Vooral het aspect van duurzaamheid, dat een sterk argument is in het voordeel van de natuurlijke gezondheidszorg, kan inhoudelijk bij het CKH nog beter uitgewerkt worden,  als onderdeel van de informatie in lezingen en lezingenreeksen, in de uitbouw van het netwerk in het gezondheidswerkveld en last but not least als opstap naar de autoriteiten. Tevens willen wij duurzaamheid en systeemdenken binnen het beleid van de eigen organisatie beter incorporeren als onderdeel van ons voortdurend streven naar meer kwaliteit.

Het docententeam wil de reeds bestaande kennis over systeemdenken en duurzaamheid verdiepen en toepassen op vlak van gezondheid en gezondheidszorg met de nadruk op het uitwerken van concrete  informatie en acties. Daarvoor willen wij een beroep doen op experts uit de UK. Deze expertise vinden wij o.a. bij het Schumacher Institute in Bristol dat regelmatig dit soort cursussen  op maat van de organisatie inricht. Een tweedaagse workshop aan dit instituut moet ons de nodige tools aanreiken om professioneel met deze concepten aan de slag te gaan. In deze regio willen wij tevens een collegiale visitatie brengen aan de School of Homeopathy in Stroud en het Bristol Homeopathic Hospital van Bristol University die de principes van duurzaamheid in de complementaire zorg en met name de homeopathie dagelijks in de praktijk brengen.  Deze voorbeelden moeten ons inspireren bij het uitwerken van een concreet actieplan.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.