CKH – Centrum voor Klassieke Homeopathie

Het Centrum voor Klassieke Homeopathie wil het homeopathische gedachtengoed verspreiden, zowel door opendeurdagen, informatiebrochures, lezingen en cursussen voor het brede publiek als door een kwalitatieve beroepsopleiding.  Sinds 1990 is het CKH actief op dit gebied, sinds 2010 onder de juridische vorm van een vzw.
De opleiding ‘klassieke homeopathie’ is dit jaar opnieuw erkend door het Paritair Comité van de voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten (PC330) in het kader van het betaald educatief verlof.

Onder andere door lezingen en lezingenreeksen (De homeopathische huisapotheek en De homeopathische reisapotheek) en workshops heeft het CKH eraan gewerkt, het publiek ervan bewust te maken dat er duurzame en natuurlijke manieren zijn om eenvoudig aan gezondheidszorg en preventie te doen. Dit gebeurde vaak in samenwerking met andere organisaties voor volwassenenonderwijs, bij voorbeeld ’t Dakhuus in Brasschaat (Homeopathie, als de natuur een handje helpt) of op vraag van de mutualiteiten. Ook aan de hand van folders, brochures en presentaties heeft het CKH in het verleden getracht deze boodschap te verspreiden. In 2010 deed het CKH op eigen initiatief en kosten een beroep op Mani Norland, directeur van de School of Homeopathy en gespecialiseerd in het professioneel uitdragen van deze homeopathische boodschap, voor een nascholing voor het team, zowel op inhoudelijk vlak – het overbrengen van missie, visie en waarden – als op gebied van vormgeving.

De recente wetgeving (KB Homeopathie van 12 mei) noopt ons tot herbronning en een systemische aanpak van onze activiteiten.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.